Bramy przeciwpożarowe


bramy przeciwpożarowe
Bramy i kurtyny przeciwpożarowe wykorzystuje się aby odizolować strefy ewentualnego pożaru, od stref które maja umożliwić szybka i bezpieczną ewakuację.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Drzwi przeciwpożarowe


Drzwi przeciwpożarowe
Drzwi przeciwpożarowe służą do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia i dymu. W chwili wystąpienia zagrożenia pożarowego są elementem gwarantującym bezpieczeństwo.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Klapy dymowe / oddymiające


Klapy dymowe lub klapy oddymiające są jednym z najważniejszych elementów systemów oddymiania. Ich zadaniem jest odprowadzenie ciepła, oraz dymu, co ułatwia ewakuację.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Okna dymowe / oddymiające


oddymiające okna
Okna Oddymiające wykorzystywane są do odprowadzania dymu powstałego w wyniku ewentualnego pożaru, co przyczynia się do zminimalizowania jego ilości wewnątrz budynku.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Stolarka przeciwpożarowa


Stolarka przeciwpożarowa
Stolarka przeciwpożarowa ALLFIRE daje naszym klientom nieograniczone możliwości w zakresie kompletnego doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Systemy oddymiania i Systemy zamknięć ogniowych


Systemy oddymiania i Systemy zamknięć ogniowych
Kluczowym elementem każdego systemu przeciwpożarowego jest centrala przeciwpożarowa, jej odpowiedni wybór jest niezbędny do prawidłowej pracy całej instalacji przeciwpożarowej.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Montaż


Montaż urządzeń
Każdy montaż zakupionych u nas systemów przeciwpożarowych zawsze poprzedza wizja lokalną usługi, która pozwala idealnie zaplanować czas i przebieg robót.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Serwis


serwis
Każda usługą serwisowa udokumentowana jest stosownym protokołem wykonania usługi, który jest niezbędny w dokumentacji zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej.
S p r a w d ź   S z c z e g ó ł y

Copyright © 2021, ALLFIRE