Centrale oddymiania

Centrale oddymiania i przewietrzania to elementy systemu oddymiania, którego celem jest zarówno sterowanie, jak i dostarczanie energii do napędów klap dymowych, napędów kurtyn dymowych, napędów drzwi napowietrzających, a także wentylatorów napowietrzających. Centrale oddymiania obsługuje jedną strefę oddymiania, ale realizuje również funkcję przewietrzania oraz zamykania klap w momencie, gdy warunki atmosferyczne są niesprzyjające.

Centrale oddymiania – jak działają?

Centrala systemu oddymiania może jednak zadziałać poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, wykryciu zagrożenia automatycznie poprzez czujki dymowe, bądź za pomocą centrali sygnalizacji pożaru SSP. Funkcję przewietrzania realizuje się z kolei wyłącznie przy pomocy ręcznego przycisku. Centrala oddymiania w małych obiektach biurowych czy na klatkach schodowych może posiadać również automatyczną czujkę pogodową, która zamyka klapę dymową w momencie zbyt mocnego wiatru lub podczas opadów deszczu.

Każda funkcja z tego systemu oddymiania ma również inny priorytet. Najwyższy należy do funkcji oddymiania PPOŻ, niższy z kolei do czujki pogodowej, a najniższy do przewietrzania. Wyższy priorytet umożliwia blokowanie działania funkcji z niższym priorytetem. Otwarcie okien oddymiających bądź klap dymowych ma największe znaczenie i może do tego dojść nawet w sytuacji zagrożenia deszczem czy w momencie, gdy będzie załączona funkcja przewietrzania.

Centrale oddymiania – funkcje

Centrale oddymiania może generować sygnały zamykania oraz otwierania poszczególnych urządzeń ppoż. Może także spełniać funkcję alarmu przeciwpożarowego, oraz współpracować z innymi systemami sygnalizacji pożarowej.

Centrala oddymiania – moduły

Centrala oddymiania ma specjalistyczne moduły, które umożliwiają przeprowadzanie szeregu dodatkowych czynności. System może między innymi obsługiwać wiele linii, które zasilają napędy okien dymowych, klap bądź też napędów napowietrzających. Możliwe jest kierowanie i wywołanie alarmu poprzez wykorzystanie przycisków oddymiających i czujników dymu.

Moduły umożliwiają również obsługę trybu przewietrzenia w momencie, gdy naciskany jest przycisk. Pozwala to na otwieranie i zamykanie klapy. Nie sposób nie wspomnieć o możliwości obsługiwania zdalnego, które możliwe jest dzięki sygnałowi z centrali SAP. Może on wskazywać jednoznacznie na stan całego systemu sygnalizowania o pożarze. Moduły pozwalają również na obsługiwanie zamknięć ogniowych, a także wykonywanie innych czynności.

Centrale oddymiania i inne elementy – najwyższa jakość

Interesują Cię profesjonalne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które możesz zastosować we własnym domu lub firmie? W takim razie koniecznie zapoznaj się z ofertą firmy Allfire. To sklep przeciwpożarowy, który posiada w ofercie bogaty wybór nowoczesnych systemów i urządzeń. Tak szeroki wybór sprzętu gwarantuje każdemu znalezienie takiego zabezpieczenia, które całkowicie spełni jego potrzeby.