montaż

Przed rozpoczęciem montażu zakupionych u nas systemów przeciwpożarowych zawsze przeprowadzamy wizję lokalną, oraz ustalamy wszystkie szczegóły z Inwestorem. Pozwala to idealnie zaplanować czas i przebieg robót. Wyklucza to wszelkie niedogodności, czy opóźnienia w trakcie realizacji. Montaż systemu przeciwpożarowego podzielić możemy na dwie kategorie:

 • Montaż elementów sterujących,
 • Montaż elementów wykonawczych.


Na wykonanie montażu elementów sterujących składa:

 • dostawa odpowiedniego systemu,
 • przygotowanie okablowania pod system,
 • montaż centrali sterującej,
 • montaż przycisków, czujników.

montaż urządzeńmontaż urządzeń

montaż

Na wykonanie montażu elementów wykonawczych składa się:

 • weryfikacja spełnienia warunków montażowych,
 • dostawa odpowiednich podzespołów,
 • przygotowanie odpowiednich otworów (pod drzwi, klapy, okna po wcześniejszym ustaleniu),
 • montaż odpowiedniego okablowania,
 • montaż odpowiednich podzespołów,
 • uruchomienie i sprawdzenie systemu.

Po zakończeniu prac związanych z instalacją systemu przeciwpożarowego nasza obsługa przeprowadza odpowiednie szkolenie w zakresie obsługi systemu.

 

 

Ważne:

W ofercie naszej firmy znajdują się także wszystkie niezbędne elementy kompletnego systemu oddymiania:

 • centrale sterujące systemem oddymiania,
 • czujki dymu,
 • czujki temperatury,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • klapy, okna oddymiające,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • przyciski oddymiania,
 • sygnalizatory wizualno-akustyczne,
 • sygnalizatory akustyczne.

Copyright © 2021, ALLFIRE