Na system zamknięć ogniowych składają się specjalne mechanizmy, których głównym zadaniem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne strefy poprzez zamknięcie przejść (drzwi, bram) lub otworów pomiędzy poszczególnymi strefami.

System zamknięć ogniowych aktywuje się w sposób:

 • automatyczny - na podstawie odczytów z czujników systemowych, gdy do centrali dotrze sygnał nadany przez czujki dymowe lub termiczne,
 • ręczny - przez użytkownika po naciśnięciu przycisku alarmowego.

JAK DZIAŁA SYSTEM ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH?

Na co dzień system zamknięć ogniowych zachowuje drzwi i bramy przeciwpożarowe w pozycji otwartej, wykorzystując do tego specjalne elektrotrzymacze. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy jest płynny i swobodny transport towarów, komunikacja oraz przepływ ludzi. Jednakże w sytuacji zagrożenia i otrzymania sygnału z centrali przeciwpożarowej elektrotrzymacze zostają automatycznie zwolnione, a drzwi wyposażone w samozamykacze zamykają się samoczynnie. Powoduje to odseparowanie stref pożarowych od siebie oraz hamuje rozprzestrzenianie się dymu i ognia w budynku.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH

W skład systemów wchodzą następujące elementy składowe:

 • centrale zamknięć ogniowych,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • system blokad drzwi w zwory i trzymaki elektromagnetyczne,
 • czujniki dymowe,
 • czujniki temperatury,
 • przyciski zwalniającem,
 • sygnalizatory akustycznie,
 • sygnalizatory wizualno-akustyczne.

Profesjonalny, odpowiednio zaprojektowany oraz zamontowany system zamknięć ogniowych zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia, umożliwiając sprawną ewakuację i w ten sposób przyczyniając się do uratowania życia osób znajdujących się w budynku. Warto zatem już na etapie projektowania budynku uwzględnić go w swoich planach, co znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

SYSTEM ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH OFEROWANE PRZEZ ALLFIRE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu, gdzie dostępne są kompletne systemy zamknięć ogniowych, których jakość potwierdzona została stosownymi certyfikatami.

TYLKO CERTYFIKOWANE URZĄDZENIA MONTOWANE PRZEZ PROFESJONALNĄ FIRMĘ GWARANTUJĄ MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU ORAZ PRZYBYWAJĄCYCH W ŚRODKU OSÓB.

JAKO SPECJALIŚCI OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI: SPRZEDAŻ, DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ. ZAPEWNIAMY POMOC NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

Telefon: 501-159-245

E-mail: biuro@allfire.pl

CHĘTNIE PODZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ I WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY ORAZ WYJAŚNIMY WSZELKIE INTERESUJĄCE PAŃSTWA KWESTIE.

Ważne:

W ofercie naszej firmy znajdują się także wszystkie niezbędne elementy kompletnego systemu oddymiania:

 • centrale sterujące systemem oddymiania,
 • czujki dymu,
 • czujki temperatury,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • klapy, okna oddymiające,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • przyciski oddymiania,
 • sygnalizatory wizualno-akustyczne,
 • sygnalizatory akustyczne.

Copyright © 2021, ALLFIRE