serwisObowiązkiem każdego administratora budynku jest wywiązanie się z obowiązków, jakie nakłada na właściciela obiektu rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Brzmi ono następująco:

„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 80 poz. 563, Z dn. 21.04.2006r, §3,pkt.2 I 3) urządzenia oddymiania należy konserwować co najmniej raz na 6 miesięcy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.”

Nasz serwis oferuje Państwu fachową obsługę w zakresie przeglądów, usuwania skutków awarii, oraz napraw:

 • Systemów przeciwpożarowych,
 • Systemów oddymiania,
 • Systemów zamknięć ogniowych,
 • Systemów sygnalizacji pożaru (SAP),
 • Systemów sterownia (klap, drzwi, okien),
 • Drzwi przeciwpożarowych,
 • Klap dymowych,
 • Okien, drzwi napowietrzających,
 • Bram i kurtyn,
 • Rolet przeciwpożarowych.

Po wykonaniu usług serwisowych każdorazowo otrzymają Państwo stosowny protokół wykonania usługi, który jest niezbędny w dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W nagłych przypadkach nasz serwis dostępny jest całodobowo.

serwisserwis

Ważne:

Przeglądy, oraz serwis urządzeni przeciwpożarowych przeprowadzany musi zostać przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, certyfikaty, oraz autoryzacje.

Ważne:

W ofercie naszej firmy znajdują się także wszystkie niezbędne elementy kompletnego systemu oddymiania:

 • centrale sterujące systemem oddymiania,
 • czujki dymu,
 • czujki temperatury,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • klapy, okna oddymiające,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • napędy elektryczne do systemu oddymiania i napowietrzania,
 • napędy pneumatyczne systemu oddymiania,
 • przyciski przewietrzania,
 • przyciski oddymiania,
 • sygnalizatory wizualno-akustyczne,
 • sygnalizatory akustyczne.

Copyright © 2021, ALLFIRE